O projekte

Cieľom tohto portálu je zvýšenie transparentnosti vo verejnom obstarávaní, a to sprehľadnením, agregovaním a triedením informácií o tendroch, ktoré sú zverejňované v oficiálnom Vestníku verejného obstarávania, ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie. Užívatelia tak môžu získať bez zložitého vyhľadávania komplexný prehľad o verejných zákazkách.

Využitie a ocenenia

Štúdia o tejto webstránke a jej využití  bola v roku 2012 ocenená v súťaži Procurement Innovation Challenge. Naše skúsenosti s budovaním stránky sme v roku 2012 zhrnuli aj v publikácii Citizens and Markets(celá publikácia v angličtine).

Bez dát stránky by sme nedokázali publikovať tieto štúdie:

Dáta a obmedzená funkčnosť

Portál obsahuje informácie o nadlimitných, podlimitných a (od 1.4.2011) podprahových zákazkách verejného obstarávania od roku 2009, ktoré sú preberané z oficiálneho Vestníka verejného obstarávania ako aj zo zdrojov európskeho projektu Digiwhist.

Portál nezobrazuje výsledky súťaží v rámci už vysúťažených rámcových zmlúv, tieto dáta sú však obsiahnutné v dátovom dumpe.

Podkladové dáta sú užívateľom sprístupnené v surovom, otvorenom stave (csv), čo umožňuje ďalej s nimi narábať a hlbšie ich analyzovať alebo iným spôsobom vizualizovať.

Dátové dumpy sú dostupné na adrese: https://tender.sme.sk/data/

Upozornenie

Všetky dáta, grafy a tabuľky uvedené na tomto portáli pochádzajú výhradne z dát automatizovane zozbieraných z verejných dát portálu Vestník verejného obstarávania. Prípadné nepresnosti môžu byť spôsobené nekompletnosťou, chybným vyplnením údajov obstarávateľmi alebo neštandardným formátovaním zverejneného dokumentu. 

V prípade, že objavíte na našom portáli chybné údaje alebo nepresnosti, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese tis@transparency.sk.

Právne informácie

Pri použití dát z tohto projektu, ich reprodukcii, ďalšom spracovaní a tvorbe nových aplikácií z nich Vás žiadame uvádzať tento portál ako zdroj informácií. Akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru tohto servera sú výslovne zakázané.

Poďakovanie

Aplikáciu programovali datlab.cz (získanie a spracovanie dát). Za podporu ďakujeme aj denníku SME

Kontakt

Transparency International Slovensko

Bajkalská 25

827 18 Bratislava Slovenská republika

tel./fax: +421 2 5341 7207
e-mail: tis@transparency.sk

web: www.transparency.sk