logo Otvorené štátne zákazky

Prehľad víťazov slovenských verejných zákaziek od roku 2009

komplexné vyhľadávanie

Zákazky

Zákazky realizované podľa zákona o verejnom obstarávaní, tj. okrem výnimiek a nízkej hodnoty

Hľadať v 41 760 zákazkách

Obstarávatelia

Subjekty, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (verejní,sektoroví, dotovaní obstarávatelia)

Hľadať v 6 107 obstarávateľoch

Dodávatelia

Dodávatelia predmetu verejných zákaziek, ktorí boli vybraní na základe postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Hľadať v 8 698 obstarávateľoch